ચુટાયેલ સભ્યશ્રી યાદી

ખંભાત નગરપાલિકા સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૨૧

નં.

ફોટો સભ્યશ્રીનું નામ સરનામું પક્ષ    મોબાઇલ નંબર
શ્રી મુમતાઝબાનું અરશીદ શેખ (પેઈન્ટર) અલૈયાપાડો, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય સ્ત્રી

9924272713

9909214312 ઈરશાદ

શ્રી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા બારૈયાવાસ, વચલું ફળિયું, ફતેહ દરવાજા પાસે, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

7984866369

8347302283

શ્રી દૂધાભાઈ હિરાભાઈ રોહિત રામવાડી,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અનુસુચિત જાતિ

9727123732 ધીરજભાઈ

9998577620 નરેશભાઈ

9737223211 સુરેશભાઈ 

શ્રી ચંદુભાઈ ભુરાભાઈ કડીયા પટેલની શેરી,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય

8320134955

9624827201

શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી જાહાંગીરપુર, ગફુરવસ્તી,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

9725767544 સોએબભાઈ

9574214200 નિશાદબાનું

શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી લાલ દરવાજા, વાઘરીવાસ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

7283829360

રાજુભાઈ

શ્રી મનિષકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય ગુજજર વાડો, લાલ દરવાજા, કાઠીટોળું, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય 9898194059
શ્રી ધૃવકુમાર જીતુભાઈ પટેલ (અપ્પુ) મીઠો પાટ, કડવા શેરી પરામાં,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય 9727123803
શ્રીમતી અંબાબેન જગદીશભાઇ જાદવ શુભલક્ષ્મી મીલની ચાલી,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અનુસુચિત જાતિ

8140799735

6355147861

૧૦ શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી ૧૫૫૯-૫૮, જલારામ સોસાયટી, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

8460327880

9023869293

૧૧ શ્રી સાવજસિંહ અજીતસિંહ ગોહિલ ૭, ગુરુકૃપા સોસાયટી, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય 9825813114
૧૨ શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ મનુભાઈ ચુનારા (પ્રકાશ) મોટી ચુનારવાડ, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય

9924056654

6351959371

૧૩ શ્રી ભારતીબેન રમેશભાઈ રાણા રજપુતવાડો, કાલકામાતા ના મંદિર પાસે, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય સ્ત્રી 9724565606
૧૪ શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ આંબલી ફળિયું, મોચીવાડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

9879829530

9537997520

૧૫ શ્રી નીતીનભાઈ રુધનાથજી બ્રહ્મભટ્ટ (ગેસવાળા)  ૯-આરાધના સોસાયટી, મેતપુર રોડ,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ 9825327764
૧૬ શ્રી અશોકભાઈ વાસુદેવભાઈ કાછિયા આળી, ડાગળા પોળ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય 9924553522
૧૭ શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ ફ-૧૦૦૬, કુંભારવાડો, ત્રણ બત્તી, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી અનુસુચિત આદિજાતિ 9898288873
૧૮ શ્રી સોનલબેન નિતિનકુમાર જોષી લાલાજીની પોલ, ઝંડાચોક, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી 9879083353
૧૯ શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા (કાનજીભાઈ) ગવારાનો કંદોઇવાડો, ઝંડાચોક, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય

7383612973

9824064870

૨૦ શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભાઈ પરમાર(રાજભા) કડિયાપોળ,જે.કે.શાહના દવાખાના સામે, ખંભાત  ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય 9825511121
૨૧ શ્રી શમીમબાનુ અબ્દુલહમીદ મલેક બાંદરા બુરજ, ખંભાત  ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય સ્ત્રી

9099337391

7046024072

૨૨ શ્રી હંસાબેન કંચનલાલ રાણા (પઠાણ) ચિતારી બજાર,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય સ્ત્રી

9725305578

9428111977

9374551161

૨૩ શ્રી ઇફ્તેખારહુસેન મુખ્તારહુસેન યમની (વકીલ) બડામિયાંની  પોળ, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય 9898689922
૨૪ શ્રી એઝાઝહુસેન ઇર્શાદહુસેન સૈયદ (એઝાઝબાપુ)  પારસીવાડ, ખંભાત  આમ આદમી પાર્ટી  સામાન્ય 9879830010
૨૫ શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા  દલાલની ખડકી,અલીંગ, ખંભાત  ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ

8866612720

8460129919

૨૬ શ્રી કામીની હિરેનકુમાર ગાંધી  નાગરવાડો, જૈન દેરાસરની સામે, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી

9687548198

9879691609

૨૭ શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા (રાજુભાઇ ભગત) મોટી ત્રણ પોળ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય 9925115167
૨૮ શ્રી ખુશમનભાઈ શાંતીલાલ પટેલ (ચંદનવાળા) કોલમપાડો,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સામાન્ય 9825168607
૨૯ શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ  એ/૪૨, મહેશ્વરી સોસાયટી, મેતપુર રોડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી અનુસુચિત જાતિ સ્ત્રી 

9586863022

9687039751

૩૦ શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય  ૫૩, શ્રીજી કૃપા સોસાયટી, રણમુક્તેશ્વર પાસે, ખંભાત  ભારતીય જનતા પાર્ટી  સામાન્ય

7043009075

9924603129

૩૧ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર ૧૭, શીવશક્તિ સોસાયટી, શકરપુર રોડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી  સામાન્ય 9913552525
૩૨ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જશુભાઇ પટેલ (ભુપતભાઇ) બી૦૫૧૩/એ૫૧, મહેશ્વરી સોસાયટી, મેતપુર રોડ, ખંભાત અપક્ષ સામાન્ય 8238978890
૩૩ શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા ગાંધીની પોળ, ખંભાત અપક્ષ સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ 9722082209
૩૪ શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા  માછીપુરા, કૃષ્ણનગર, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય સ્ત્રી 9624229237
૩૫ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઇન્દ્રવદન ખારવા (બાલ્યો) બી-૧૪, ગણેશ સોસાયટી, માછીપુરા, અપક્ષ સામાન્ય

9913965977

6353776731

૩૬ શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી (ભજનવાળી) મોટી હનુમાન ગલી, માછીપુરા,ખંભાત અપક્ષ સામાન્ય સ્ત્રી 9099563531